Wednesday, August 27, 2008

Hindu baby names ( Shiva names) - Names for babies based on Lord Shiva.

Hindu Baby Names - God Shiva

Hindu baby names based on Lord Shiva.

Some of the names of Shiva from our Hindu mythology :

Ashutosh

Bhairav

Bhargav

Chandrabhal

Chandrabhushan

Chandish

Chandipati

Chandeshwar

Chandrachud

Chandradhar

Chandrashekhar

Gangesh

Gaurinath

Gauresh

Giresh

Gangadhar

Gaurikant

Gaurishankar

Girijapati

Girijashankar

Girik

Girindra

Girish

Har

Harishankar

Hemkesh

Himanish

Hardev

Harendra

Harikesh

Indushekhar

Indubhushan

Ishan

Jatashankar

Jogindra

Kailashchandra

Kapil

Kashinath

Kedarnath

Kailashnath

Kapali

Mahadev

Mahesh

Mangesh

Mangirish

Mrigankshekhar

Mrityunjay

Maheshwar

Manishankar

Natesh

Nataraj

Neelkanth

Omkarnath

Omkareshwar

Panchanan

Pashupati

Phanibhushan

Purunjay

Rameshwar

Rudra

Rudranath

Shashibhushan

Shivendra

Shankar

Shanbhu

Shiromali

Shashishekhar

Shashidhar

Shashish

Siddheshwar

Siddhanath

Someshwar

Shekhar

Shivendra

Shivraj

Shivji

Shivshankar

Somnath

Swayambhu

Suryashankar

Tapasendra

Trimbakeshwar

Tarakeshwar

Taraknath

Trilochan

Trilokesh

Tripurari

Trinetra

Umakant

Umashankar

Umesh

Vaidyanath

Veeresh

Veereshwar

Vrishavahan

Vishwanath

Yogindra

3 comments:

Mywebastrologer said...

I am new here Search Muslim Baby Names and Know Meaning of Muslim Baby Boy Names and Muslim Baby Names, Get Popular, Unique and Arabic Muslim Baby Girls, Boys Names

Mywebastrologer said...

I am new here Search Muslim Baby Names and Know Meaning of Muslim Baby Boy Names and Muslim Baby Names, Get Popular, Unique and Arabic Muslim Baby Girls, Boys Names

Mywebastrologer said...

I am new here Search Muslim Baby Names and Know Meaning of Muslim Baby Boy Names and Muslim Baby Names, Get Popular, Unique and Arabic Muslim Baby Girls, Boys Names